Projecten

Additional Support and Mediation in Inclusive Education
Stadsvernieuwing als Sociale Praktijk
De waarde van het jeugdwerk
Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken
DNA-proof sociaal werk
Weerbare kunstenaars
O² - Ondersteuners Ondersteunen
Connecting the Context
We CQ, Spotting talent
UDL en individuele aanpassingen van studenten in hoger onderwijs
Doof Talent
Kindvriendelijke steden
Sterk Werk!
Roma, looking through a positive lense
Buurt als Leergemeenschap
Bruggenbouwers
Intergenerationeel sociaal-artistiek project Merelbeke
Werken met Vrijwilligers
Opvang en vrije tijd van kinderen in Gent
Sense of Home
Kinderen en jongeren over Antwerpen
Promotion of Healthy Sexual Development of Children
Non Take Up
INnetCAMPUS
Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen
Neonatale Zorg
Vrije tijd van kinderen en jongeren met een beperking
20 jaar lokaal jeugdbeleid
Oudere gedetineerden
Housing and Health
Waarden en het Ambacht
Outreachend Werken
BevlogenheidsOnderzoek Social Profit (BOS)
Actief Weten
Filmbeleving van mensen in armoede
Empowering the Future - Youth, Arts & Media
Vruchten van proeftuinen
Ondersteuningsbehoeften van normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS
Belevingsonderzoek MPI Levenslust vzw
Socio-Professionele Balans
Scholen en burgerschap: de totstandkoming van de vraag
Vrije tijd door Antwerpse tienerogen
Intergenerationele solidariteit
Urban Culture & Youth
B(l)oeiend en divers