20 jaar lokaal jeugdbeleid

Het lokale jeugdbeleid is het resultaat van 20 jaar inzet van de sector, gestuurd door decreten en besluiten van opeenvolgende Vlaamse regeringen. Het onderzoeksrapport blikt terug op de evolutie die het lokale jeugdbeleid op organisatorisch en inhoudelijk vlak heeft doorgemaakt. Een aanvullend cijferboek bevat gegevens over het gemeentelijke jeugdbeleid in 2014-2015. De cijfers werden verzameld op basis van een omvangrijke enquête bij de jeugddiensten. Dat leverde heel wat kwantitatieve gegevens op in verband met het gemeentelijke jeugdbeleid, die waar mogelijk worden toegelicht en in verband gebracht met maatschappelijke beleidsontwikkelingen. Op die manier wil het cijferboek een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van het lokale jeugdbeleid.

Looptijd: 2014-2015

Onderzoekers: Ellen Schryvers, Katrien Van de Mosselaere & Britt Dehertogh

Publicatie(s)

Download rapport
Referentie: Schryvers E., Van de Mosselaer K., Dehertogh B. (2015). 1993-2013: Een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid. Departement CJSM afdeling Jeugd: Brussel.

Referentie artikel: Dehertogh B., Van de Mosselaer K. & Schryvers E (2015). Een volgroeide reeks cijferboeken lokaal jeugdbeleid. Drop zone, 24 (5), p. 18-19.