BevlogenheidsOnderzoek Social Profit (BOS)

Bevlogenheid Social Profit Vlaanderen: een onderzoek naar de bevlogenheid van medewerkers en de rol van de ‘eerstelijns leidinggevende’ in een door ‘challenging behaviour’ bepaalde orthopedagogische context.

In dit onderzoek staat de mate van bevlogenheid van medewerkers en leidinggevenden in de residentiële zorg voor mensen die “challenging behaviour” tonen centraal, vanuit de vraag naar de bepalende variabelen. Binnen deze context onderzoekt deze studie of er een verband is tussen kenmerken van medewerkers en organisatiekenmerken (arbeidssituationele) enerzijds, en de mate van bevlogenheid anderzijds. In het bestuderen van welke werkhulpbronnen een consoliderende/versterkende invloed (kunnen) hebben op het bevlogen werken van medewerkers leggen we de focus op de invloed van bevlogen “eerstelijns leidinggevenden”. Het betreft medewerkers binnen de residentiële jeugdhulpverlening en de gehandicaptenzorg, die op structurele en intentionele wijze in contact komen met cliënten die “challenging behaviour” tonen.

Looptijd: 2012-2015

Onderzoekers: Wim Stinkens Anki Van Heden

Publicatie(s)

Download rapport
Referentie: Stinkens, W. & Van Heden, A. (2016). Bevlogen blijven in het orthopedagogisch werkveld. Hoe geef je vleugels aan je medewerkers? Antwerpen: AP Hogeschool Antwerpen

Artikel Bevlogenheid in de social profit (okt-nov 2013)
Referentie: Severens, E., Stinkens, W. & Van Heden, A. (2013). Bevlogenheid in de social profit. Onderzoek naar de invloed van de eerstelijns-leidinggevende. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 37 (335), p.28-34.

Artikel Bevlogenheid van begeleiders in de orthopedagogische sector (2015)
Referentie: Stinkens, W. & Van Heden, A. (2015). Bevlogenheid van begeleiders in de orthopedagogische sector. De wind in de vleugels door direct leidinggevenden die goed kunnen vliegen. Vlaams tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34 (2), p.3-12.