Ondersteuningsbehoeften van normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS

Deze studie bracht de ondersteuningsbehoeften van normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis in kaart. Op basis van een bestaande vragenlijst werd een autismevriendelijk instrument ontwikkeld dat rekening houdt met de sterke kanten van deze personen. Aan de hand van een interviewleidraad werd geïnventariseerd welke ondersteuning reeds werd geboden en door wie. Met de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten werd geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen en beleids- en handelingsgerichte adviezen werden geformuleerd met betrekking tot deze steeds groter wordende doelgroep.

Looptijd: 2010-2013

Onderzoekers: Wim StinkensAnki van Heden

Publicatie(s)

Download rapport
Referentie: Stinkens, W. & Van Heden, A. (2014). Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften bij normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS. Antwerpen: AP Hogeschool Antwerpen

Artikel Ik zie, ik zie wat jij (niet altijd) ziet (2013)
Referentie: Stinkens, W. & Van Heden, A. (2013). Ik zie, ik zie, wat jij (niet altijd) ziet. Normaal tot hoogbegaafde personen met ASS beschrijven zelf hun ondersteuningsnoden. Psyche, 25 (4), p.12-14.

Artikel in Sterk! in autisme (oktober 2017)
Referentie: Stinkens, W. & Van Heden, A. (2017). Mensen met autisme getuigen: psychomedische problemen vragen om ondersteuning. Sterk! in autisme, 36 (4).

Artikel in Weliswaar (december 2013)
Referentie: Stinkens, W. & Van Heden, A. (2013). Ondersteuning voor normaal begaafde volwassenen met autisme. Oplossingen op eigen kracht. Weliswaar, 115, p. 16-18.