Zorg-In

Onderzoek naar de invloeden van het zorgvernieuwingskader op de werkbaarheid van hulpverleners binnen het ‘Flexibel Aanbod Meerderjarige’
Hulpverleners in een organisatie ‘Flexibel Aanbod Meerderjarigen’ (FAM) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ervaren actueel nieuwe taakeisen vanuit het zorgvernieuwingskader. Hulpverleners moeten steeds meer verschillende en steeds wijzigende posities en rollen opnemen om vraaggestuurde hulpverlening te bieden aan  cliënten en hun netwerk. Tegelijk moeten ze zich kunnen inpassen binnen een versnellend werkklimaat. Dit brengt hen ertoe om selectief reeds gekend en ingezet werkgedrag naast innovatief werkgedrag te stellen.

Deze hulpverleners ervaren hun werk in het verleden bovengemiddeld werkbaar. Gezien de taakeisen kan de werkbaarheid van dit nieuw werkgedrag in het gedrang komen. Het is daarbij ook een belangrijke vraag of het dit werkgedrag leidt tot kwalitatieve outcomes. Het werkklimaat dat ingericht wordt door de (eerstelijns) leidinggevenden, kan mogelijks een belangrijke verklaring bieden als werkgerelateerde hulpbron voor werkbaar en kwaliteitsvol werkgedrag.

Dit leidt tot de volgende hoofdonderzoeksvragen:

  • Hoe vertalen de nieuwe taakeisen uit het zorgvernieuwingskader zich ten aanzien van hulpverleners binnen het FAM project in organisaties van het VAPH ?
  • Welk werkgedrag stellen hulpverleners als antwoord op de wijzigende posities / rollen en acceleration related demands?
  • Waarom faciliteert het werkklimaat werkbaar en kwalitatief werkgedrag t.a.v. hulpverleners?
  • Welk werkgedrag van hulpverlener draagt in de perceptie van deze hulpverlener bij tot werkbaarheid?
  • Welk werkgedrag van hulpverlener draagt in de perceptie van cliënt/netwerk bij tot kwaliteit van hulpverlening?

Het opzet van het onderzoek is een embedded multiple-case designstudy met entiteiten uit organisaties binnen het FAM/VAPH. Onderzoeksunits in iedere case bestaan uit een sample van hulpverleners, leidinggevenden, cliënten/netwerkleden en studie van artefacts. Er wordt gewerkt met een triangulatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

De praktijkgerichte guideline, als output van het onderzoek, kan gebruikt worden in de praktijk van de hulpverlening evenals in opleidingen Bach. Orthopedagogie en Bach. Sociaal Werk.

Looptijd: 2015-2019

Onderzoekers: Wim Stinkens Anki Van Heden

Publicaties

Digitaal artikel ‘Werkbaar werk in de zorg’ (sociaal.net, 12-09-2017)
Referentie: Stinkens, W. & Van Heden, A. (2017). De job van hulpverlener staat onder druk. Werkbaar werk in de zorg. Opgevraagd van http://sociaal.net/analyse-xl/de-job-van-hulpverlener-staat-onder-druk