Britt Dehertogh

Britt Dehertogh

Britt Dehertogh (°1978) is als lector en onderzoeker verbonden aan de bacheloropleiding Sociaal Werk (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen). Zij doceert er onderzoeksvaardigheden en statistiek aan toekomstig sociaal werkers. Als coördinator van onderzoek in de opleiding draagt ze het promotorschap over verschillende beleidsgerichte opdrachtonderzoeken. Tevens is ze als onderzoekster en als coördinator betrokken bij Projectmatig Wetenschappelijke Onderzoeken (PWO). Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar jeugd- en onderwijsonderzoek, naar de flankering van onderwijs door sociaal werk en naar participatieve onderzoeksmethodes.

Contact: britt.dehertogh@ap.be Email