Kinderen en jongeren over Antwerpen

Kinderen en jongeren vormen een zeer grote groep binnen de stedelijke bevolking. In onze metropool wonen 201.727 mensen die jonger zijn dan 30 jaar. Op een totale geregistreerde bevolking van 521.946 inwoners vertegenwoordigen zij maar liefst 38,6%. Deze aanzienlijke en steeds groeiende groep maakt Antwerpen elke dag mee tot de bruisende en dynamische stad waar wij in leven. De uitdagingen waar de stad als geheel voor staat, zijn vanzelfsprekend ook de uitdagingen waar kinderen en jongeren mee geconfronteerd worden. Op hun eigen manier, in hun leefwereld, komen ook zij in contact met heel wat beleidsthema’s. Thema’s als werk en onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, veiligheid of openbare ruimte zijn belangrijk, voor alle inwoners, voor alle leeftijden. De blik van jongeren is dus niet enkel relevant voor het jeugdbeleid binnen de stad, maar voor alle beleidsdomeinen. Als jeugdwerksector brengen we met dit memorandum specifiek in kaart wat het perspectief van kinderen en jongeren is op de beleidsthema’s van de stad. We vertrokken hiervoor vanuit het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’.
Om het memorandum zo objectief mogelijk te kunnen maken, engageerden we de AP Hogeschool om het onderzoek te leiden en voor de verslaggeving te zorgen. Het was een hele oefening om de vertaalslag te maken van de zware politieke thema’s naar de leefwereld van kinderen en jongeren. Zij denken niet in termen als ‘mobiliteit’ of ‘participatie’. Hoe kunnen we dan vragen naar hun mening hierover? Daarom ontwikkelden we samen met AP nieuwe methodes om kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar op hun niveau te bevragen over politieke en maatschappelijke thema’s.

Het memorandum heeft een drieledige doelstelling:
– De wensen en bezorgdheden van kinderen en jongeren in de stad in kaart brengen en deze wensen en bezorgdheden waarheidsgetrouw weergeven.
– Deze stem van kinderen en jongeren combineren met en afzetten ten opzichte van de ervaringen van de organisaties uit de jeugdwerksector, verzameld in het jeugdsectoroverleg
– Hanteerbare aanbevelingen aan het beleid doen die, indien ze opgenomen worden in het toekomstige beleid, antwoorden kunnen bieden aan actuele uitdagingen die kinderen en jongeren in de stad ervaren.

Looptijd: 2016-2017

Projectmedewerker: Nathalie Van Ceulebroeck

Publicatie

Download rapport
Referentie: Van Ceulebroeck, N. (2017). Hoe kinderen en jongeren denken over hun stad. Een memorandum. Antwerpen: Creative Commons.

Persartikels

De Standaard – Het sfeertje voor fietsers (16-08-2018)

GvA – De Antwerpse jeugd spreekt Als ik burgemeester was (11-08-2018)

GvA – Kinderen en jongeren vinden Antwerpen onveilig om te fietsen (16-08-2018)

GvA – Media creeren sfeertje rond fietsveiligheid (17-08-2018)