Doof Talent

Onderzoek toont aan dat dove personen drempels en moeilijkheden ervaren op de arbeidsmarkt. Ondanks de vele talenten die dove personen bezitten en de mogelijkheden voor werkgevers voor een aangepaste tewerkstelling, is er een gebrek aan volwaardige arbeidsparticipatie. Het ESF-project Doof talent biedt een vernieuwde dienstverlening, om de toegang tot de arbeidsmarkt en de doorstroom binnen die arbeidsmarkt te verbeteren.

De impact van de workshops Doof Bewust en Inclusief Communiceren, beide onderdeel van Doof Talent, werd door de AP Hogeschool geëvalueerd aan de hand van de wetenschappelijke methode process tracing. Deze methode koppelt de werkzaamheden in de workshops aan een verklarende theorie, zoals vereist door ESF. Zo zoomt de methode in op de impact van de workshop en hoe deze impact verklaard kan worden. Met andere woorden, ze bestudeert of en waarom de workshops relevant zijn voor de deelnemers. Om de evaluatie te stofferen werden gegevens verzameld. Bij alle deelnemers werd een vragenlijst afgenomen op het einde van elke workshop. Door middel van neutrale observaties door de onderzoekers tijdens de twee workshops, werden het verloop en de spontane deelnemersreacties in kaart gebracht.

De impactevaluatie toont aan dat beide workshops een impact hebben op de deelnemers, elk op hun eigen wijze. Deelnemers zijn tevreden over het aanbod, dat als zinvol, boeiend en relevant wordt omschreven.

Medewerkers: Britt Dehertogh, Ine Martens

Publicaties

Sociale Impactmeting Doof Talent – Eindrapport
Referentie: Dehertogh, B., Martens, I. (2020). Sociale Impactanalyse ESF-project Doof Talent. AP Hogeschool: Antwerpen.

Managementsamenvatting

Links

Website project