Doof Talent

Het ESF-project heeft als doel een vernieuwende dienstverlening voor dove werkzoekende en werknemers te ontwikkelen om hun toegang tot de arbeidsmarkt en de doorstroom binnen die arbeidsmarkt te verbeteren. Het kenniscentrum iSOS van AP Hogeschool Antwerpen stelt in onderaanneming de uitwerking van een onderzoeksmethodologie en het plan van aanpak voor de impactstudie op. De betrokken opleidingen hierbij zijn Sociaal Werk en Orthopedagogie.

Looptijd:

Medewerker: Britt Dehertogh

Links

Website project