Buurt als Leergemeenschap

Dit project richt zich op de ontwikkeling van duurzame partnerschappen tussen de lokale gemeenschap en de opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie van de AP Hogeschool Antwerpen. In overeenstemming met meerdere speerpunten van de hogeschool, is het doel van het project om de lokale gemeenschap te verbinden met beide opleidingen via een model van ‘community-based learning’ (CBL).
CBL integreert onderwijsdoelen met activiteiten van de lokale gemeenschap (Bringle & Hatcher, 1999). Zowel orthopedagogie als sociaal werk hebben baat bij en nood aan het versterken van samenwerkingsverbanden met organisaties in de nieuwe omgeving van Campus Spoor Noord – Noorderplaats (’t Eilandje, Den Dam, Seefhoek). De nabijheid en verscheidenheid aan werkveldorganisaties in de buurt bieden nieuwe opportuniteiten voor de studenten, de campus en de buurt. De opleidingen werken reeds samen met organisaties in de buurt, maar dit beperkt zich voornamelijk tot stageplaatsen en ad hoc contacten.
Het voornaamste doel van het project is om vanuit de opleidingen de verbinding en samenwerking met het werkveld in de buurt te versterken door duurzame partnerschappen op te zetten tussen de opleidingen en de buurt. Daarnaast draagt het project bij aan de zichtbaarheid en bekendheid van de welzijnsopleidingen van AP in de lokale gemeenschap.

Het project doorloopt verschillende fasen. Een eerste stap is het in kaart brengen van relevante welzijnsorganisaties en buurtverenigingen in de omgeving van Campus Spoor Noord – Noorderplaats en hen bevragen over hun vertrouwdheid met de nieuwe campus en over hun visie op samenwerking(smogelijkheden) waarbij zij meer betrokken worden op Campus Spoor Noord – Noorderplaats en waarbij studenten meer leerkansen krijgen in de buurt. Daarnaast worden ook de wensen en voorwaarden voor CBL bij lectoren en studenten in kaart gebracht.

In een tweede fase worden één of meerdere toepassingen van CBL ontwikkeld en proefgedraaid op kleine schaal (bv. binnen één olod). Deze stap eindigt in een evaluatie van het proefproject. Het laatste projectjaar verfijnt de CBL-toepassing(en), creëert een CBL-model voor andere bacheloropleidingen van AP en versterkt de inbedding in het curriculum en de buurt.

Looptijd: 2017-2020

Onderzoekers: Marjan Halsberghe & Sarah van Hoof

Publicaties

NIEUWSBRIEF 1 – juli 2018

NIEUWSBRIEF 2 – februari 2019