Sarah Van Hoof

Sarah Van Hoof (°1981) studeerde in 2003 af als Sociaal cultureel werker aan de toenmalige Hogeschool Antwerpen (HA). Als pas afgestudeerde ging ze aan de slag bij KIDS vzw, een jeugdwerking voor minder en minst kansrijken in Antwerpen. Aanvankelijk als jeugdwerker en nadien ook als coördinator. Zeven jaar in het socioculturele werkveld en een degelijke coachingsopleiding later ging ze aan de slag als communicatietrainer en projectcoördinator bij Tinco.

Toen ze zich in 2013 wilde heroriënteren naar het hoger onderwijs, vatte ze de studie Opleidings- en onderwijswetenschappen aan. Ze behaalde in 2015 met succes en grote onderscheiding haar masterdiploma en studeerde af met een Masterproef ‘Het effect van feedback op motivatie bij leerkrachten in een uitdagende klascontext’.

Sinds 2015 werkt ze als docent en onderzoeker aan de Artesis Plantijn Hogeschool waar ze onderzoek verricht naar sociale en onderwijsgerelateerde thema’s en lesgeeft aan studenten Sociaal Werk en Erasmusstudenten Sociaal Werk en Onderwijs.

Contact: sarah.vanhoof@ap.be Email