Culturele intelligentie als motor voor selectieprocedures

Om de vergrijzing het hoofd te bieden, is het noodzakelijk de werkzaamheidsgraad bij de actieve bevolking zo hoog mogelijk te houden. Sommige groepen, waaronder personen van buitenlandse niet-EU herkomst, blijken echter nog steeds moeilijk toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

ART4DEM

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. …

Net-Flex

Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van zorg stelt dat bij de ondersteuning van volwassenen met een beperking meer moet worden ingezet op het werken met netwerken. De overheid verwacht dat naast …

Connecting the Context

Het Vlaamse beleid inzake jeugdhulp en wetenschappelijk onderzoek m.b.t leefklimaat binnen de residentiële jeugdhulp onderstrepen het belang van contextgericht werken en participatie van ouders en jongeren. Leefgroepbegeleiders geven aan contextgericht werken (soms) invulling vanuit de leefgroep, maar ervaren dat als …

O² – Ondersteuners Ondersteunen

Op 1/09/18 ging in kader van het M-decreet het ondersteuningsmodel van start. Eén of meerdere scholengroepen werken samen binnen ondersteuningsnetwerken. Ondersteuningsteams, aanvankelijk samengesteld uit de vroegere GON- & ION-begeleiders, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon onderwijs, staan in voor de …

Doof Talent

Het ESF-project heeft als doel een vernieuwende dienstverlening voor dove werkzoekende en werknemers te ontwikkelen om hun toegang tot de arbeidsmarkt en de doorstroom binnen die arbeidsmarkt te verbeteren. Het kenniscentrum iSOS van AP Hogeschool Antwerpen stelt in onderaanneming de …

Buurt als Leergemeenschap

Dit project richt zich op de ontwikkeling van duurzame partnerschappen tussen de lokale gemeenschap en de opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie van de AP Hogeschool Antwerpen. In overeenstemming met meerdere speerpunten van de hogeschool, is het doel van het project …

A Way Home

De opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie zijn partner in het Europese project A Way Home, dat zich inzet voor een betere transitie van jongeren van een vorm van jeugdzorg (residentiële of niet-residentiële voorziening of pleegzorg) naar de samenleving.

In het …

Roma, looking through a positive lense

Findings of most Romani research focus on the gap between Roma and European culture and structure. Discrimination, lack of integration and distance to the education system, health care and workforce have been studied widely (FRA 2016, De Hert e.a. 2012). …