Additional Support and Mediation in Inclusive Education

Het Europese ASuMIE-project, gefinancierd door Erasmus+ KA2, wil kennis delen en een netwerk tot stand brengen rond ondersteuning in inclusief onderwijs. De Europese landen begonnen het proces naar inclusief onderwijs in een verschillend tempo begonnen, afhankelijk van de wetgeving …

Stadsvernieuwing als Sociale Praktijk

Dit onderzoeksproject biedt antwoord op de vraag hoe diverse stemmen en belangen van bewoners beter aan bod kunnen komen in stadsvernieuwingsprojecten en hoe sociaal werk organisaties daar een actieve rol in kunnen spelen.

In de jaren ‘80 had stadsvernieuwing veel …

Food Care

Probleemschets
Dit multidisciplinaire onderzoeksproject onderzoekt hoe de toegang tot kwaliteitsvolle voeding verbeterd kan worden voor kwetsbare doelgroepen in Antwerpen door praktijkpartners te versterken in de omgang met dit thema. Het toenemend aantal initiatieven rond voeding lijkt weinig aansluiting te vinden …

De waarde van het jeugdwerk

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoeken we de waarde van het jeugdwerk op basis van een literatuurstudie en een kwalitatief belevingsonderzoek.

In eerste instantie bouwen we een uitgebreid theoretisch kader op m.b.t. de waarde van het …

Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken

Het project Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken is een praktijkgericht onderzoeksproject in opdracht van de Sociale Zaken Stad Antwerpen, in samenwerking met collega’s van de Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool. Diverse projecten van stadsdiensten en haar …

DNA-proof sociaal werk

In 2018 formuleerde de Vlaamse Sociaal Werk gemeenschap het ‘DNA van sociaal werk’ in 5 krachtlijnen: nabijheid en laagdrempelig werken, politiserend werken, generalistisch werken, verbindend werken en proceslogica. Deze krachtlijnen dragen bij aan het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid; …

Weerbare kunstenaars

Het werkveld, waaronder het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) is bezorgd over het psychisch welbevinden van podiumkunstenaars en trekt aan de alarmbel. De uitdagingen voor podiumkunstenaars zijn talrijk en specifiek, maar weinig onderzocht. Ze situeren zich op het fysieke, psychologische …

We CQ, Spotting talent

Om de vergrijzing het hoofd te bieden, is het noodzakelijk de werkzaamheidsgraad bij de actieve bevolking zo hoog mogelijk te houden. Sommige groepen, waaronder personen van buitenlandse niet-EU herkomst, blijken echter nog steeds moeilijk toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

ART4DEM

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. …