De waarde van het jeugdwerk

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoeken we de waarde van het jeugdwerk op basis van een literatuurstudie en een kwalitatief belevingsonderzoek.

In eerste instantie bouwen we een uitgebreid theoretisch kader op m.b.t. de waarde van het …

Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken

Het project Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken is een praktijkgericht onderzoeksproject in opdracht van de Sociale Zaken Stad Antwerpen, in samenwerking met collega’s van de Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool. Diverse projecten van stadsdiensten en haar …

DNA-proof sociaal werk

In 2018 formuleerde de Vlaamse Sociaal Werk gemeenschap het ‘DNA van sociaal werk’ in 5 krachtlijnen: nabijheid en laagdrempelig werken, politiserend werken, generalistisch werken, verbindend werken en proceslogica. Deze krachtlijnen dragen bij aan het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid; …

Weerbare kunstenaars

Het werkveld, waaronder het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) is bezorgd over het psychisch welbevinden van podiumkunstenaars en trekt aan de alarmbel. De uitdagingen voor podiumkunstenaars zijn talrijk en specifiek, maar weinig onderzocht. Ze situeren zich op het fysieke, psychologische …

We CQ, Spotting talent

Om de vergrijzing het hoofd te bieden, is het noodzakelijk de werkzaamheidsgraad bij de actieve bevolking zo hoog mogelijk te houden. Sommige groepen, waaronder personen van buitenlandse niet-EU herkomst, blijken echter nog steeds moeilijk toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

ART4DEM

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. …

Net-Flex

Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van zorg stelt dat bij de ondersteuning van volwassenen met een beperking meer moet worden ingezet op het werken met netwerken. De overheid verwacht dat naast …

Connecting the Context

Het Vlaamse beleid inzake jeugdhulp en wetenschappelijk onderzoek m.b.t leefklimaat binnen de residentiële jeugdhulp onderstrepen het belang van contextgericht werken en participatie van ouders en jongeren. Leefgroepbegeleiders geven aan contextgericht werken (soms) invulling vanuit de leefgroep, maar ervaren dat als …

O² – Ondersteuners Ondersteunen

Op 1/09/18 ging in kader van het M-decreet het ondersteuningsmodel van start. Eén of meerdere scholengroepen werken samen binnen ondersteuningsnetwerken. Ondersteuningsteams, aanvankelijk samengesteld uit de vroegere GON- & ION-begeleiders, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon onderwijs, staan in voor de …