Food Care

Probleemschets
Dit multidisciplinaire onderzoeksproject onderzoekt hoe de toegang tot kwaliteitsvolle voeding verbeterd kan worden voor kwetsbare doelgroepen in Antwerpen door praktijkpartners te versterken in de omgang met dit thema. Het toenemend aantal initiatieven rond voeding lijkt weinig aansluiting te vinden bij mensen in kwetsbaarheid (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 2019). Internationale literatuur over food injustice en food insecurity  wijst op een ongelijke verdeling van de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle en duurzame voeding  in de samenleving (Ohri-Vachaspati, et al., 2019). De ongelijke verdeling kent vele oorzaken. Een studie naar voedingsretail in Antwerpen toont bijvoorbeeld aan dat sociale woonwijken en tuinwijken ’urban deserts‘ (plekken met zeer weinig voedingsretail) dreigen te worden (Cant, 2019).

Aanpak en Methodologie
In dit onderzoek worden inzichten vanuit voedings- en dieetkunde en vanuit sociaal werk gebundeld om de drempels tot kwaliteitsvolle voeding te bestuderen en om praktijkpartners te versterken in het verhogen van de toegang.

In een eerste fase bevragen we praktijkpartners in de werkvelden van beide opleidingen over hun ervaringen met voeding en kwetsbaarheid (brede werkveldsurvey). Waar komen ze mee in contact? Wie is volgens hen kwetsbaar op dit vlak? Waar liggen organisatienoden? De tweede fase bestaat uit een mixed method onderzoek bij mensen in kwetsbaarheid. Wat is hun voedingspatronen? Waar botsen ze op? In dit deel combineren we kwantitatieve gegevens met vormen van kwalitatieve storytelling (levensverhalen opbouwen rond voeding). Ook wordt een selectie van organisaties die zich bezighouden met voeding en kwetsbaarheid diepgaander kwalitatief bevraagd over hun werkzame principes, drempels en hindernissen.

Gedurende het project wordt, samen met praktijkpartners en doelgroep, gewerkt aan kennisdeling, aan de valorisatie van ‘lessons learned‘ en aan ondersteuningsmateriaal voor praktijkpartners die zich op dit thema willen richten.

Looptijd: 2020-2024

Onderzoekers: Britt Dehertogh (projectverantwoordelijke), Axelle Beuselinck, Billie Vinck, Eline Baete, Hilde Maelstaf, Jusri Baki

Samenwerking met: UAntwerpen, Velt, Filet Divers, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting; Lokale voedselstrategie Antwerpen, Logo Antwerpen, Oxfam-Wereldwinkels vzw, De Kompaan, Vlaams Instituut Gezond Leven