Additional Support and Mediation in Inclusive Education

Het Europese ASuMIE-project, gefinancierd door Erasmus+ KA2, wil kennis delen en een netwerk tot stand brengen rond ondersteuning in inclusief onderwijs. De Europese landen begonnen het proces naar inclusief onderwijs in een verschillend tempo begonnen, afhankelijk van de wetgeving en hun onderwijsgeschiedenis. Succesvol inclusief onderwijs is er afhankelijk van de overdracht van kennis en vaardigheden en de samenwerking tussen leerkrachten, ouders en ondersteunende professionals. Het project richt zich op het versterken van de rol en de vaardigheden van die mensen die de leerling, de leerkracht in de klas en/of de schoolteams ondersteunen.

Onderwijsondersteuning
Ondersteuning voor inclusief onderwijs verschilt sterk van land tot land. Er is ondersteunend personeel voor schoolinterne en externe ondersteuning. Sommige zijn hoogopgeleid, andere laagopgeleid. Sommige hebben een leidende rol, andere een uitvoerende. Sommige zijn opgeleid in het onderwijs, andere in revalidatieberoepen (logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten) en sommige hebben geen adequate opleiding. Het is niet duidelijk wat het beste werkt of er een gemeenschappelijke kennisbasis is en welke methoden en manieren werken. Het project heeft tot doel lacunes in de opleiding en kennis te dichten en gemeenschappelijke strategieën te ontwikkelen die door ondersteuners kunnen worden gebruikt om leerkrachten en kinderen die belemmeringen voor het leren ervaren te ondersteunen.

ASuMIE verkent en deelt
Het project wil de context van onderwijsondersteuning verkennen op basis van:

  • Het gebruik en de interpretatie van redelijke aanpassingen,
  • Een goed begrip van de brug tussen transversale cognitieve competenties enerzijds en sleutelcompetenties voor het leren en omgaan met gedrag anderzijds
  • Interprofessioneel/interdisciplinair teamwork
  • De competenties en de opleiding van mensen die inclusief onderwijs ondersteunen
  • Goede praktijken van ondersteuning

Om input te verzamelen zullen lokale netwerken, deskundigen en belanghebbenden worden geraadpleegd (via consultatie, enquêtes of bijeenkomsten) over de behoeften, lacunes en sterke punten bij het organiseren van extra ondersteuning in het onderwijs en de opleiding van ondersteunende beroepsbeoefenaars. De resultaten van deze verkenning zullen worden gedeeld door middel van multiplier-evenementen in elk partnerland.

ASuMIE ontwikkelt en deelt
Op basis van de resultaten en de input van de verkenningsfase zal het project materialen ontwikkelen die een goed begrip en de organisatie van aanvullende ondersteuning in inclusief onderwijs kunnen verbeteren:

  • Een curriculum en cursusmateriaal (handboek, een casusboek)
  • Een leerplatform
  • Een massaal open online cursus (MOOC)
  • Een opleiding/summerschool

Alle materialen zullen tijdens de projectperiode worden getest en opengesteld voor professionals die inclusief onderwijs in heel Europa ondersteunen.

Looptijd: 2020-2023

Onderzoekers/projectmedewerkers: Beno Schraepen, Marjan Halsberghe

ASuMIE-partners: Het consortium van partners bestaat uit 3 opleidingsinstellingen voor het hoger onderwijs en 5 dienstverleners uit BE, BG, CZ, IT, NO, SLO en P.