Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken

Het project Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken is een praktijkgericht onderzoeksproject in opdracht van de Sociale Zaken Stad Antwerpen, in samenwerking met collega’s van de Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool. Diverse projecten van stadsdiensten en haar partners – zoals woonbegeleiding en de activering van vluchtelingen – worden grondig tegen het licht gehouden aan de hand van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden. Door in gesprek te gaan met verschillende stakeholders – sociaal werkers, zorgontvangers, kaderleden van sociale diensten en organisaties, de stadsadministratie en externe partners – krijgen we een beter zicht krijgen op ‘wat werkt, voor wie, in welke omstandigheden en waarom’. Zo willen we de logica’s en mechanismen achter de sociale dienstverlening zichtbaar maken, werkpunten identificeren en bijdragen tot registratiesystemen die aansluiten bij de doelstellingen en context van deze praktijken. De studiedienst van de Stad Antwerpen ondersteunt het project met relevante cijfers en haar expertise.

Looptijd: 3 jaar

Onderzoekers: Liese Berkvens, Britt Dehertogh (coördinatie), Pieter Cools (UA)