Additional Support and Mediation in Inclusive Education

Het Europese ASuMIE-project, gefinancierd door Erasmus+ KA2, wil kennis delen en een netwerk tot stand brengen rond ondersteuning in inclusief onderwijs. De Europese landen begonnen het proces naar inclusief onderwijs in een verschillend tempo begonnen, afhankelijk van de wetgeving …

Food Care

Probleemschets
Dit multidisciplinaire onderzoeksproject onderzoekt hoe de toegang tot kwaliteitsvolle voeding verbeterd kan worden voor kwetsbare doelgroepen in Antwerpen door praktijkpartners te versterken in de omgang met dit thema. Het toenemend aantal initiatieven rond voeding lijkt weinig aansluiting te vinden …

O² – Ondersteuners Ondersteunen

Op 1/09/18 ging in kader van het M-decreet het ondersteuningsmodel van start. Eén of meerdere scholengroepen werken samen binnen ondersteuningsnetwerken. Ondersteuningsteams, aanvankelijk samengesteld uit de vroegere GON- & ION-begeleiders, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon onderwijs, staan in voor de …

Doof Talent

Onderzoek toont aan dat dove personen drempels en moeilijkheden ervaren op de arbeidsmarkt. Ondanks de vele talenten die dove personen bezitten en de mogelijkheden voor werkgevers voor een aangepaste tewerkstelling, is er een gebrek aan volwaardige arbeidsparticipatie. Het ESF-project Doof …

Roma, looking through a positive lense

Findings of most Romani research focus on the gap between Roma and European culture and structure. Discrimination, lack of integration and distance to the education system, health care and workforce have been studied widely (FRA 2016, De Hert e.a. 2012). …

Bruggenbouwers

Dit onderzoeksproject kadert in de doelstelling van het Vlaamse jeugdbeleid gericht op een maximale participatie en gelijke kansen van alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan het jeugdwerk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap.

Het doel van …

INnetCAMPUS

INnetCAMPUS is een gezamenlijk project van Fundación ONCE (Spanje), Universidad de Granada (Spanje), Universidade de Lisboa (Portugal) en AP Hogeschool (België). Verspreid over drie weken verblijven 45 leerlingen met een beperking uit Portugal, Spanje en België vijf dagen op een

Vrije tijd van kinderen en jongeren met een beperking

Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking.

Het onderzoeksrapport peilt naar de rol van het jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding en –beleving van kinderen en jongeren met een beperking.…

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen. Persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de vrije tijd en de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren tussen tien en achttien jaar die in een instelling verblijven. …