O² – Ondersteuners Ondersteunen

Op 1/09/18 ging in kader van het M-decreet het ondersteuningsmodel van start. Eén of meerdere scholengroepen werken samen binnen ondersteuningsnetwerken. Ondersteuningsteams, aanvankelijk samengesteld uit de vroegere GON- & ION-begeleiders, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon onderwijs, staan in voor de …

Doof Talent

Het ESF-project heeft als doel een vernieuwende dienstverlening voor dove werkzoekende en werknemers te ontwikkelen om hun toegang tot de arbeidsmarkt en de doorstroom binnen die arbeidsmarkt te verbeteren. Het kenniscentrum iSOS van AP Hogeschool Antwerpen stelt in onderaanneming de …

Roma, looking through a positive lense

Findings of most Romani research focus on the gap between Roma and European culture and structure. Discrimination, lack of integration and distance to the education system, health care and workforce have been studied widely (FRA 2016, De Hert e.a. 2012). …

Bruggenbouwers

Dit onderzoeksproject kadert in de doelstelling van het Vlaamse jeugdbeleid gericht op een maximale participatie en gelijke kansen van alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan het jeugdwerk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap.

Het doel van …

INnetCAMPUS

INnetCAMPUS is een gezamenlijk project van Fundación ONCE (Spanje), Universidad de Granada (Spanje), Universidade de Lisboa (Portugal) en AP Hogeschool (België). Verspreid over drie weken verblijven 45 leerlingen met een beperking uit Portugal, Spanje en België vijf dagen op een

Vrije tijd van kinderen en jongeren met een beperking

Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking.

Het onderzoeksrapport peilt naar de rol van het jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding en –beleving van kinderen en jongeren met een beperking.…

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen. Persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de vrije tijd en de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren tussen tien en achttien jaar die in een instelling verblijven. …