Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen. Persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de vrije tijd en de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren tussen tien en achttien jaar die in een instelling verblijven. Welke rol spelen residentiële voorzieningen in de vrijetijdsbesteding van de jongeren die er verblijven? Hoe ervaren deze jongeren het aanbod? Doen ze mee met de jeugdwerkactiviteiten buiten de voorziening? Welke rol kan het jeugdwerk spelen?

Looptijd: 2015-2016

Onderzoekers: Beno Schraepen, Hilde Maelstaf, Britt Dehertogh, Marjan Halsberghe & Katrien Van de Mosselaere

Publicatie(s)

Download rapport
Referentie: Schraepen, B., Maelstaf H., Dehertogh, B., Halsberghe, M. & Van de Mosselaer, K. (2016). Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen. Persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? Brussel: Departement Cultuur, Jeugd en Media. Afdeling Jeugd.