Vrije tijd van kinderen en jongeren met een beperking

Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking.

Het onderzoeksrapport peilt naar de rol van het jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding en –beleving van kinderen en jongeren met een beperking.

Leven in een voorziening heeft een ingrijpende impact. Kinderen en jongeren worden (nood)gedwongen op deze manier gehinderd in een ‘normaal’ leven. Schoolgaan, sociale relaties, vriendschappen, gezinsleven verlopen fundamenteel anders. Net voor deze jongeren is de ruimte die vrije tijd biedt voor persoonlijke ontwikkeling van fundamenteel belang. Jongeren ontwikkelen veerkracht tijdens vrije tijd. Ze bouwen een netwerk op dat later kan dienen als vangnet wanneer ze de voorziening verlaten.

Centraal in het onderzoek staat de vraag naar het perspectief van kinderen en jongeren met een beperking over het bestaande jeugdwerkaanbod: waar doen ze aan mee, welke verwachtingen hebben ze en welke drempels ervaren ze?

Looptijd: 2014-2015

Onderzoekers: Beno Schraepen, Hilde Maelstaf, Marjan Halsberghe & Lien Vanbrabant

Publicaties

Download rapport
Referentie: Schraepen, B., Maelstaf, H. & Halsberghe, M. (2015). Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een handicap. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Artikel Vrije tijd als handicapsituatie in Welwijs (2017)
Referentie: Schraepen, B., Maelstaf, H., Dehertogh, B. & Halsberghe, M. (2017). Vrije tijd als handicapsituatie. Welwijs, 28 (4), p. 21-25.