Waarden en het Ambacht

Beroepsgerichte waardenexplicitering en –transfer middels dilemma-analyse in de professionele opleiding sociaal werk, een (internationale) methodische horizonverkenning. Dit project overkoepelt diverse deelonderzoeken waarin de normatieve identiteit van het sociaal werk centraal staat. Als output naar de praktijk is er ingezet op het ontwikkelen van een reflectief instrumentarium voor werkveld en onderwijs om tot waarden- en positie-explicitering te komen (expertcirkels) en werden vanuit dit model casussen onderzocht die inzicht bieden in de normatieve uitdagingen waarmee het sociaal werk geconfronteerd wordt (superdiversiteit, culturele diversiteit, zorgmijding).

Daarnaast buigt het onderzoek zich als partner in het boekproject ‘Een caleidscoop van sociaalwerkonderzoek’ van het Onderzoeksforum Sociaal Werk (UAntwerpen) over de vraag wat de eigenheid van sociaalwerkonderzoek is en verkent het de contouren van de capability benadering als inspirerend normatief, evaluatief en handelingskader voor het sociaal werk.

Looptijd: 2012-2015

Onderzoekers: Michel Tirions & Myriam Koning

Publicaties

Artikel Superdiversiteit en de praktijk van sociaal werk
Referentie: Tirions, M. & Koning, M. (2014). Superdiversiteit en de praktijk van sociaal werk. Experten in dialoog. Alert, tijdschrift voor sociaal werk en politiek, 40 (4), pp. 21 – 29

Artikel Diversiteit op de frontlijn
Referentie: Hoffman, E. , Geldof, D. & Koning, M. (2014). Diversiteit op de frontlijn. Diversiteitsbewuste communicatie is een noodzaak. In: Alert, tijdschrift voor sociaal werk en politiek, 40(4), pp.6-13.

Referentie van hoofdstuk in boek: Tirions, M., Anthone, R., Koning, M. en Stas, K. (2015). Op zoek naar de contouren van goed handelen in een casus van zorgmijders. De expertencirkel als model voor een systematische reflectie over beroepsethiek. In: Driessens, K. , Raeymaeckers, P., Sebrechts, L., Tirions, M. en Wouters, E. (eds.). Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaalwetenschappelijke benadering (pp. 113-127). Leuven/Den Haag: Acco.

Artikel Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek
Referentie: Raeymaeckers, P., Driessens, K. & Tirions, M. (2016). Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline. In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25 (2), pp.43-63.

Referentie digitaal artikel: Den Braber, C. & Tirions, M. (2016). De Capability Approach. Voeding voor het sociaal werk van morgen? In: sociaal.net, 6 juni 2016. http://sociaal.net/analyse-xl/capability-approach