Stadsvernieuwing als Sociale Praktijk

Dit onderzoeksproject biedt antwoord op de vraag hoe diverse stemmen en belangen van bewoners beter aan bod kunnen komen in stadsvernieuwingsprojecten en hoe sociaal werk organisaties daar een actieve rol in kunnen spelen.

In de jaren ‘80 had stadsvernieuwing veel …

Biodroom

As a team of socio-cultural workers and educators in Flanders (Antwerp) we try to pick up significant interventions that evolve around us, especially those involving local communities and sharing activities. One of our points of interest arose visiting a community …

Kindvriendelijke steden

Actuele ontwikkelingen dagen het streven naar kindvriendelijke steden en gemeenten uit. Om die redenen is er een noodzaak om de visie op kindvriendelijke steden en gemeenten te actualiseren en uit te diepen en op basis daarvan handvaten te ontwikkelen die …

Housing and Health

Hoe kunnen professionelen adequater actie ondernemen wanneer zij een samenhang zien tussen gezondheids- en woonproblemen bij cliënten/patiënten?

Het onderwerp van dit onderzoek – in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie – vormde de inspiratiebron om ook binnen de provincie Antwerpen een …

Sense of Home

Binnen woonzorgcentra is er naast de focus op kwalitatieve zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven en wonen van de bewoners. Ook vanuit het beleid wordt deze beweging voluit ondersteund. Vanuit onderzoek binnen de opleiding orthopedagogie van de …