Sense of Home

Binnen woonzorgcentra is er naast de focus op kwalitatieve zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven en wonen van de bewoners. Ook vanuit het beleid wordt deze beweging voluit ondersteund. Vanuit onderzoek binnen de opleiding orthopedagogie van de AP hogeschool schuiven we a Sense of Home als bruikbaar en verbindend concept naar voor. A Sense of Home brengt verschillende elementen samen die een invloed hebben op het thuisgevoel in woonzorgcentra. A sense of self kan beschouwd worden als de noodzakelijke voorwaarde om hiertoe te komen.

Ons onderzoeksproject omvat verschillende luiken: kwantitatief onderzoek dmv vragenlijsten, kwalitatief onderzoek via diepteinterviews en focusgroepen en creatieve en innoverende methodes, zoals participatief actieonderzoek in het WZC.

Ter inspiratie voor elk Woonzorgcentrum, elke woonleefbegeleider in spe, presenteren we, naast korte theoretische elementen, voorbeelden gebaseerd op praktijkbezoeken aan woonzorgcentra in binnen- en buitenland.

Informatie over de verschillende onderzoeksluiken, en inspiratie voor het werkveld is terug te vinden op onze overzichtelijke website.

Looptijd: 2013-2017

Onderzoekers: Maite Mallentjer, Beno Schraepen, Katrijn Van Loock

Publicaties

Links

Website: http://senseofhome.ap.be

Poster boekvoorstelling
Boek bestelling via mail: maite.mallentjer@ap.be

European Project Semester (EPS)

Looptijd: academiejaar 2016-2017

Het EPS-project kwam tot stand in opdracht van Zorgbedrijf Antwerpen. Dit project kaderde in een PWO in de schoot van het departement Gezondheid en Welzijn van AP Hogeschool. De Koning Boudewijnstichting ondersteunde het project financieel.

Het verblijf van senioren in een rusthuis of zorgcentrum beschouwt men meestal als de laatste stop voor het einde van een rijk en gevuld leven. Zorgcentra doen hun uiterste best om ouderen zo goed mogelijk op te vangen en een comfortabel verblijf te bieden. Toch ondervinden veel bejaarden flink wat moeilijkheden om zich aan te passen aan het leven binnen een rusthuis. De klachten variëren van fysieke problemen tot mentale en persoonlijke obstakels.

Vanuit deze problematiek ging het Care Taker Team (CTT), een multidisciplinaire groep van zes (internationale) studenten verbonden aan het internationale EPS-programma, aan de slag met een originele aanpak. Het doel van het project draaide rond het ontwikkelen en construeren van een kamer – de vertelliving – die senioren terug doet denken aan ‘een gevoel van thuis’. Een kamer waarin oudere mensen zich door de totaalbeleving veilig, comfortabel en geborgen voelen. Net zoals vroeger, net zoals thuis. Dit met de bedoeling ouderen op hun gemak te stellen en comfort te bieden.

Gekoppeld aan het concept van de kamer, ontwikkelde het Care Taker Team bovendien een app op maat van de ouderen. In de app werd een aangepaste enquête toegevoegd voor de bejaarden om personeelsleden een beter inzicht te geven in de noden en wensen van de senioren. Op die manier kregen zowel de personeelsleden als de bejaarden extra stimulatie en motivatie om een gegrond en aangenaam gesprek te voeren in een veilige en geborgen omgeving. Dit resulteerde in verbeterde relaties tussen ouderen en verzorgers en leidde naar een meer duurzame en kwaliteitsvolle opname.

Voor foto’s klik hier

Publicaties

Persbericht EPS Project ‘Sense of home in elderly care’

Research poster ‘A sense of home in elderly care’ (EPS project 2016-2017)