Kindvriendelijke steden

Actuele ontwikkelingen dagen het streven naar kindvriendelijke steden en gemeenten uit. Om die redenen is er een noodzaak om de visie op kindvriendelijke steden en gemeenten te actualiseren en uit te diepen en op basis daarvan handvaten te ontwikkelen die ondersteunend zijn in de realisatie naar kindvriendelijke steden en gemeenten.

De opdracht streeft volgende doelstellingen na:
1.    Het ontwikkelen van een visietekst die een onderbouwd beeld schetst van wat een kindvriendelijke stad of gemeente in Vlaanderen anno 2018 betekent.
2.    Het ontwikkelen van een kader dat handvaten biedt om te kunnen evalueren of een stad of gemeente al dan niet als kind- en jeugdvriendelijk kan worden beschouwd.

Looptijd: 2018

Onderzoekers: Nathalie Van Ceulebroeck en Liese Berkvens

Publicaties

Download rapport/inspiratiekader
Referentie: Van Ceulebroeck, N., Reynaert, D. & Berkvens, L. (2018). Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente. Brussel, Departement CJM.
De publicatie bevat een visietekst over wat een kindvriendelijke stad of gemeente anno 2018 betekent en reikt een kader aan dat handvatten biedt om te kunnen evalueren of een stad of gemeente al dan niet als kind- en jeugdvriendelijk kan worden beschouwd. Het is een inspiratiekader voor steden en gemeenten om aan de hand van de beschreven omgevingsanalyse en bouwstenen actief werk te maken van een eigen lokale visie op een kind- en jeugdvriendelijke gemeente.