Intergenerationeel sociaal-artistiek project Merelbeke

Gemeenschapsvorming is een blijvend streven van het GC Groenendaal in Merelbeke. Intergenerationele uitwisseling en samenwerking past hierin perfect. Uitgangspunt van het project: over “de benefits of intergenerational relations”: nieuwe vaardigheden aanleren, kinderen en jongeren begrijpen beter wat oud zijn is, familieverhalen levendig houden, cognitieve vermogens stimuleren, zelfwaardering, enz. Via het thema “trouwen” en story-telling en reminiscentietechniek werden bewoners van het lokale woonzorgcentrum en deelnemers van het dementiecafé betrokken. Deze methode kan een steun zijn bij het opmaken van de levensbalans. Voor de betrokken kinderen (lager onderwijs) en jongeren (uit zorgopleidingen) biedt het intergenerationeel project kansen om de (hun) wereld in een historisch perspectief te plaatsen en de oudere medemens vanuit een niet-zorgvisie te benaderen. De werkwijze kent geen lineair verloop van verzamelen van materiaal en presentatie resultaten, maar een procesmatig verloop waarbij elke actie (verzameling foto’s, intergenerationele gesprekken, foto-shoot, verhalenronde, theaterworkshops en voorstelling,…) een resultaat is op zich, maar ook de inspiratie voor een volgende stap

Looptijd: 2017-2018

Website intergenerationele projecten: http://jongoldtimers.be

Publicaties

Over trouwen: gemeenschapsvormend intergenerationeel project in Merelbeke rond de symboliek van trouwen (poster)

Artikel Infomagazine April 2018