Filmbeleving van mensen in armoede

Samen met het fonds Vrijetijdsparticipatie wensen we na te gaan of film en bioscoopbezoek belangrijke wenselijke activiteiten zijn voor mensen in armoede en hoe, met wie en in welke mate aan deze behoefte wordt tegemoet gekomen. Daarnaast wordt de zijde van de aanbieders onder de loep genomen en hun bereidheid getoetst om initiatieven op te zetten voor deze bevolkingsgroep.

Looptijd: 2012-2013

Projectmedewerkers: Britt Dehertogh Hilde Maelstaf

Publicatie(s)

Referentie: Dehertogh B., Maelstaf H. (2014). Filmbeleving en aanbod voor kwetsbare groepen (in opdracht voor het Fonds Vrijetijdsparticipatie). AP Hogeschool: Antwerpen.