Outreachend Werken

In dit onderzoek werd onderzocht op welke wijze in het SW outreachend wordt gewerkt, welke knelpunten en aandachtspunten er zijn en welke competenties nodig zijn voor SW’ers om dit op te nemen.

Looptijd: 2012-2015

Onderzoekers: Sandra Beelen, Jessica De Maeyer, Cis Dewaele, Hans Grymonprez & Carmen Mathijssen

Publicatie(s)

Handboek te koop via deze link.
Referentie Handboek: Beelen, S., De Maeyer, J., Dewaele, C. & Grymonprez, H. (2014). Reach Out! Praktijkboek voor outreachend werken. Leuven: LannooCampus.