Vrije tijd door Antwerpse tienerogen

Dit onderzoek, in opdracht van Stad Antwerpen, belicht de vrije tijd van Antwerpse tieners (van 10 tot 16 jaar), vanuit een beleidsmatig perspectief. Het doel van het onderzoek is om inzichten te bieden in de vrije tijdsbesteding van de jongeren. In totaal werden bijna 1000 tieners bevraagd via een enquĂȘte over hun vrijetijdsgedrag, hun behoeften en hun leefwereld. Om de kwantitatieve resultaten in te kleuren en bij te staan, werden meer dan 40 diepte-interviews bij allochtone en autochtone, en bij kwetsbare en niet-kwetsbare jongeren en ouders afgenomen.

Looptijd: 2008-2009

Onderzoekers vanuit Isos: Britt Dehertogh, Hilde Maelstaf

Publicatie

Rapport Vrije tijd door Antwerpse tienerogen
Referentie: Huyge E., Dehertogh, B., Mortelmans, D., Van Assche V., Maelstaf, H. (2009). Vrije tijd door Antwerpse tienerogen. Een onderzoek naar de spanning tussen commercie, leefwereld en jeugdbeleid in Antwerpen. Antwerpen: Artesis Hogeschool Antwerpen.