Opvang en vrije tijd van kinderen in Gent

In opdracht van de Stad Gent werd een beleidsvoorbereidend onderzoek gevoerd naar de vraagzijde van opvang en vrije tijd van kinderen (van 2,5 tot 14 jaar) in Gent. Daarnaast werd door de stad zelf de aanbodzijde geïnventariseerd. Beide studies vormen …

Vrije tijd door Antwerpse tienerogen

Dit onderzoek, in opdracht van Stad Antwerpen, belicht de vrije tijd van Antwerpse tieners (van 10 tot 16 jaar), vanuit een beleidsmatig perspectief. Het doel van het onderzoek is om inzichten te bieden in de vrije tijdsbesteding van de jongeren. …

Vrije tijd van kinderen en jongeren met een beperking

Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking.

Het onderzoeksrapport peilt naar de rol van het jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding en –beleving van kinderen en jongeren met een beperking.…

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen. Persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de vrije tijd en de vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren tussen tien en achttien jaar die in een instelling verblijven. …