Opvang en vrije tijd van kinderen in Gent

In opdracht van de Stad Gent werd een beleidsvoorbereidend onderzoek gevoerd naar de vraagzijde van opvang en vrije tijd van kinderen (van 2,5 tot 14 jaar) in Gent. Daarnaast werd door de stad zelf de aanbodzijde geïnventariseerd. Beide studies vormen de basis van het nieuwe beleid.

Op vrijdag 18 december 2015 gaf de Vlaamse Regering immers haar goedkeuring aan de conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen’. Centraal staat lokale samenwerking en afstemming van het aanbod, met als doel zoveel mogelijk kinderen op een kwaliteitsvolle manier van opvang en vrije tijd te laten genieten. Op basis van bestaand onderzoek is er al een idee over de belangrijkste noden en ervaringen (Lenaers & Zanoni, 2013; Hedebouw, 2013; Peleman & Boudry, 2016), maar met het vooruitzicht van de regie op stedelijk niveau vraagt dit een meer lokale invulling.

Via participatief, multi-methodisch onderzoek werden meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en ook kinderen bevraagd over wat ze doen na de schooluren en wat hun wensen zijn op vlak van opvang en vrije tijd. Extra aandacht ging naar ouders in een kwetsbare of kansarme situatie. De centrale vragen van het onderzoek zijn gericht op de kwantiteit en de kwaliteit van de opvang en dit voor kleuters, lagere schoolkinderen en 12-14 jarige tieners. Is er genoeg vakantie-aanbod? Welke vakanties of extra verlofdagen zijn moeilijker te overbruggen door ouders. Wat na school? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het nog beter? Zijn nieuwe combinaties tussen opvang en vrijetijdsinitiatieven wenselijk, zowel tijdens de vakantie als tijdens het schooljaar. Op basis van de resultaten ging de Stad Gent met alle partners aan de slag en talrijke voorstellen voor vernieuwing en verbetering werden ontwikkeld. Centraal staat de wens voor een kwalitatief, gevarieerd, ruim, laagdrempelig en toegankelijk buitenschools aanbod op maat voor alle kinderen: een warme thuis in vrije tijd, waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten; speel-tuinen vol met ontspannende, prikkelende activiteiten… en dit alles dicht bij huis of school.  De weg daartoe is samenwerking op wijkniveau, met een brede school in elke wijk en de wijk als nest- en samenwerkingskader.

Looptijd: 2016-2017

Onderzoekers: Jolien De Veirman, Hilde Maelstaf, Britt Dehertogh, Beno Schraepen

Publicaties

Download rapport
Referentie: De Veirman, J., Maelstaf, H., Dehertogh, B. & Schraepen, B. (2018). Een onderzoek naar de vraagzijde van de buitenschoolse opvang en vrije tijd van kinderen in Gent. Een bevraging van ouders, kinderen en sleutelfiguren. Gent: Stad Gent.

Folder samenvatting resultaten

Krantenartikel in De Standaard (19/3/18)

Krantenartikel in De Morgen (19/3/18)