Additional Support and Mediation in Inclusive Education

Het Europese ASuMIE-project, gefinancierd door Erasmus+ KA2, wil kennis delen en een netwerk tot stand brengen rond ondersteuning in inclusief onderwijs. De Europese landen begonnen het proces naar inclusief onderwijs in een verschillend tempo begonnen, afhankelijk van de wetgeving …

ART4DEM

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. …

O² – Ondersteuners Ondersteunen

Op 1/09/18 ging in kader van het M-decreet het ondersteuningsmodel van start. Eén of meerdere scholengroepen werken samen binnen ondersteuningsnetwerken. Ondersteuningsteams, aanvankelijk samengesteld uit de vroegere GON- & ION-begeleiders, leerkrachten en paramedici uit het buitengewoon onderwijs, staan in voor de …

Opvang en vrije tijd van kinderen in Gent

In opdracht van de Stad Gent werd een beleidsvoorbereidend onderzoek gevoerd naar de vraagzijde van opvang en vrije tijd van kinderen (van 2,5 tot 14 jaar) in Gent. Daarnaast werd door de stad zelf de aanbodzijde geïnventariseerd. Beide studies vormen …

Buurt als Leergemeenschap

Dit project richt zich op de ontwikkeling van duurzame partnerschappen tussen de lokale gemeenschap en de opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie van de AP Hogeschool Antwerpen. In overeenstemming met meerdere speerpunten van de hogeschool, is het doel van het project …

Scholen en burgerschap: de totstandkoming van de vraag

In dit onderzoek gaan we na aan welke vormen van ondersteuning scholen behoefte hebben. Hoe komt een vraag tot externe ondersteuning binnen een school tot stand? We wensen hiermee inzicht te krijgen in de mechanismen binnen scholen die een invloed …

Transbaso

Enhancing the educational and social efficiency of the transition between primary and secondary education: innovations for the field

Transbaso is een interuniversitair SBO-onderzoeksproject. Doel van dit project is processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair …

INnetCAMPUS

INnetCAMPUS is een gezamenlijk project van Fundación ONCE (Spanje), Universidad de Granada (Spanje), Universidade de Lisboa (Portugal) en AP Hogeschool (België). Verspreid over drie weken verblijven 45 leerlingen met een beperking uit Portugal, Spanje en België vijf dagen op een