Neonatale Zorg

Een studie naar de ontwikkeling en implementatie van een signaleringsinstrument van kwetsbaarheid in de zwangerschap vanuit een breed perspectief op kwetsbaarheid. Het project wordt geleid door de opleiding Vroedkunde van AP. Isos is betrokken in de methodologische ontwikkeling.

Looptijd: 2014-2018

Onderzoeker vanuit iSOS: Britt Dehertogh

Publicatie(s)

Artikel Afwegingen voor een prenataal screeningsinstrument voor kwetsbare zwangere vrouwen
Referentie: Dehertogh B., Meyvis I., Van Ceulebroeck V, Brouns M. & Van Besauw S. (2017). Afwegingen voor een prenataal screeningsinstrument voor kwetsbare zwangere vrouwen. Tijdschrift voor vroedvrouwen, 23(2), p. 81-88.

Artikel Bos door de bomen: een overzicht van screening en zorgtrajecten voor kwetsbare vrouwen
Referentie: Van Leuvenhaege, L., Vanceulebroeck, V., Dehertogh, B., Van Besauw, S., Meyvis, I., Van Doninck, C. (2018). Bos door de bomen: een overzicht van screening en zorgtrajecten voor kwetsbare vrouwen. Tijdschrift voor vroedvrouwen, 24 (2), p. 74-84.

Embrace: gids voor zorgverleners tijdens prenatale zorg
Referentie: AP Hogeschool Antwerpen (2018). Embrace: Communiceren over kwetsbaarheid in de zwangerschap. Antwerpen: AP Hogeschool Antwerpen

Toelichting bij Embrace: Zorgpad voor kwetbare zwangeren