A Way Home

De opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie zijn partner in het Europese project A Way Home, dat zich inzet voor een betere transitie van jongeren van een vorm van jeugdzorg (residentiële of niet-residentiële voorziening of pleegzorg) naar de samenleving.

In het project wordt gezocht naar manieren om de overgang beter voor te bereiden en dak- en thuisloosheid tegen te gaan. AP staat in voor de ontwikkeling van een protocol voor voorzieningen, waarin aandacht is voor visie, juridisch kader, stapsgewijze aanpak en methodiek. Daarnaast ontwikkelt AP een toolbox met voorbeelden van after care methods en een train-de-trainer pakket om het protocol en de toolbox te implementeren.

Partners zijn: Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn, Feantsa, Carintische overheid, ENSA en wellicht Cachet vzw en een Carintische doelgroeporganisatie.

Looptijd: 2017-2020

Medewerkers: Britt Dehertogh, Beno Schraepen, Gwendy Moentjens, Liese Berkvens, Wim Van Tongel