Biodroom

As a team of socio-cultural workers and educators in Flanders (Antwerp) we try to pick up significant interventions that evolve around us, especially those involving local communities and sharing activities. One of our points of interest arose visiting a community …

Intergenerationeel sociaal-artistiek project Merelbeke

Gemeenschapsvorming is een blijvend streven van het GC Groenendaal in Merelbeke. Intergenerationele uitwisseling en samenwerking past hierin perfect. Uitgangspunt van het project: over “de benefits of intergenerational relations”: nieuwe vaardigheden aanleren, kinderen en jongeren begrijpen beter wat oud …

Kindvriendelijke steden

Actuele ontwikkelingen dagen het streven naar kindvriendelijke steden en gemeenten uit. Om die redenen is er een noodzaak om de visie op kindvriendelijke steden en gemeenten te actualiseren en uit te diepen en op basis daarvan handvaten te ontwikkelen die …

Opvang en vrije tijd van kinderen in Gent

In opdracht van de Stad Gent werd een beleidsvoorbereidend onderzoek gevoerd naar de vraagzijde van opvang en vrije tijd van kinderen (van 2,5 tot 14 jaar) in Gent. Daarnaast werd door de stad zelf de aanbodzijde geïnventariseerd. Beide studies vormen …

Doof Talent

Onderzoek toont aan dat dove personen drempels en moeilijkheden ervaren op de arbeidsmarkt. Ondanks de vele talenten die dove personen bezitten en de mogelijkheden voor werkgevers voor een aangepaste tewerkstelling, is er een gebrek aan volwaardige arbeidsparticipatie. Het ESF-project Doof …

Kinderen en jongeren over Antwerpen

Kinderen en jongeren vormen een zeer grote groep binnen de stedelijke bevolking. In onze metropool wonen 201.727 mensen die jonger zijn dan 30 jaar. Op een totale geregistreerde bevolking van 521.946 inwoners vertegenwoordigen zij maar liefst 38,6%. Deze aanzienlijke en …

Scholen en burgerschap: de totstandkoming van de vraag

In dit onderzoek gaan we na aan welke vormen van ondersteuning scholen behoefte hebben. Hoe komt een vraag tot externe ondersteuning binnen een school tot stand? We wensen hiermee inzicht te krijgen in de mechanismen binnen scholen die een invloed …

Vrije tijd door Antwerpse tienerogen

Dit onderzoek, in opdracht van Stad Antwerpen, belicht de vrije tijd van Antwerpse tieners (van 10 tot 16 jaar), vanuit een beleidsmatig perspectief. Het doel van het onderzoek is om inzichten te bieden in de vrije tijdsbesteding van de jongeren. …

Buurtlink

Aanvullend op een groepstraject voor alleenstaande werkzoekende ouders (uitgevoerd door VVSF en Crossroads) werd in het kader van ESF een evaluatieopzet uitgetekend. Er werd gebruik gemaakt van een zeer specifieke methode, de ‘process tracing method’, om de impact van het …

Urban Culture & Youth

The aim of Urban Culture and Youth (UCAY) is to acquire knowledge from European good practices in the field of culture and youth, and then to use this knowledge in developing training programmes for (semi) professional practitioners who work with …