Additional Support and Mediation in Inclusive Education

Het Europese ASuMIE-project, gefinancierd door Erasmus+ KA2, wil kennis delen en een netwerk tot stand brengen rond ondersteuning in inclusief onderwijs. De Europese landen begonnen het proces naar inclusief onderwijs in een verschillend tempo begonnen, afhankelijk van de wetgeving …

De waarde van het jeugdwerk

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoeken we de waarde van het jeugdwerk op basis van een literatuurstudie en een kwalitatief belevingsonderzoek.

In eerste instantie bouwen we een uitgebreid theoretisch kader op m.b.t. de waarde van het …

Kindvriendelijke steden

Actuele ontwikkelingen dagen het streven naar kindvriendelijke steden en gemeenten uit. Om die redenen is er een noodzaak om de visie op kindvriendelijke steden en gemeenten te actualiseren en uit te diepen en op basis daarvan handvaten te ontwikkelen die …

Opvang en vrije tijd van kinderen in Gent

In opdracht van de Stad Gent werd een beleidsvoorbereidend onderzoek gevoerd naar de vraagzijde van opvang en vrije tijd van kinderen (van 2,5 tot 14 jaar) in Gent. Daarnaast werd door de stad zelf de aanbodzijde geïnventariseerd. Beide studies vormen …

Kinderen en jongeren over Antwerpen

Kinderen en jongeren vormen een zeer grote groep binnen de stedelijke bevolking. In onze metropool wonen 201.727 mensen die jonger zijn dan 30 jaar. Op een totale geregistreerde bevolking van 521.946 inwoners vertegenwoordigen zij maar liefst 38,6%. Deze aanzienlijke en …

Empowering the Future – Youth, Arts & Media

‘Empowering the Future – Youth, Arts & Media’ is a Transfer of Innovation project run by nine organizations cooperating in local workfield–academic partnerships in four European cities. Introducing strength-based perspectives, we developed instruments to empower youths through arts and social …

20 jaar lokaal jeugdbeleid

Het lokale jeugdbeleid is het resultaat van 20 jaar inzet van de sector, gestuurd door decreten en besluiten van opeenvolgende Vlaamse regeringen. Het onderzoeksrapport blikt terug op de evolutie die het lokale jeugdbeleid op organisatorisch en inhoudelijk vlak heeft doorgemaakt. …

Promotion of Healthy Sexual Development of Children

This Erasmus+ research projects aims to help (future) social work professionals to gain competences on guiding young people’s healthy sexual development and discussing sexual behaviour with children, young people, their (foster) parents and other professionals. Competence has to do with …

Vrije tijd van kinderen en jongeren met een beperking

Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking.

Het onderzoeksrapport peilt naar de rol van het jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding en –beleving van kinderen en jongeren met een beperking.…