Kinderen en jongeren over Antwerpen

Kinderen en jongeren vormen een zeer grote groep binnen de stedelijke bevolking. In onze metropool wonen 201.727 mensen die jonger zijn dan 30 jaar. Op een totale geregistreerde bevolking van 521.946 inwoners vertegenwoordigen zij maar liefst 38,6%. Deze aanzienlijke en …

Vrije tijd door Antwerpse tienerogen

Dit onderzoek, in opdracht van Stad Antwerpen, belicht de vrije tijd van Antwerpse tieners (van 10 tot 16 jaar), vanuit een beleidsmatig perspectief. Het doel van het onderzoek is om inzichten te bieden in de vrije tijdsbesteding van de jongeren. …

Bruggenbouwers

Dit onderzoeksproject kadert in de doelstelling van het Vlaamse jeugdbeleid gericht op een maximale participatie en gelijke kansen van alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan het jeugdwerk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap.

Het doel van …

20 jaar lokaal jeugdbeleid

Het lokale jeugdbeleid is het resultaat van 20 jaar inzet van de sector, gestuurd door decreten en besluiten van opeenvolgende Vlaamse regeringen. Het onderzoeksrapport blikt terug op de evolutie die het lokale jeugdbeleid op organisatorisch en inhoudelijk vlak heeft doorgemaakt. …