Connecting the Context

Het Vlaamse beleid inzake jeugdhulp en wetenschappelijk onderzoek m.b.t leefklimaat binnen de residentiële jeugdhulp onderstrepen het belang van contextgericht werken en participatie van ouders en jongeren. Leefgroepbegeleiders geven aan contextgericht werken (soms) invulling vanuit de leefgroep, maar ervaren dat als …

Vrije tijd door Antwerpse tienerogen

Dit onderzoek, in opdracht van Stad Antwerpen, belicht de vrije tijd van Antwerpse tieners (van 10 tot 16 jaar), vanuit een beleidsmatig perspectief. Het doel van het onderzoek is om inzichten te bieden in de vrije tijdsbesteding van de jongeren. …

A Way Home

De opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie zijn partner in het Europese project A Way Home, dat zich inzet voor een betere transitie van jongeren van een vorm van jeugdzorg (residentiële of niet-residentiële voorziening of pleegzorg) naar de samenleving.

In het …

Bruggenbouwers

Dit onderzoeksproject kadert in de doelstelling van het Vlaamse jeugdbeleid gericht op een maximale participatie en gelijke kansen van alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan het jeugdwerk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap.

Het doel van …

BevlogenheidsOnderzoek Social Profit (BOS)

Bevlogenheid Social Profit Vlaanderen: een onderzoek naar de bevlogenheid van medewerkers en de rol van de ‘eerstelijns leidinggevende’ in een door ‘challenging behaviour’ bepaalde orthopedagogische context.

In dit onderzoek staat de mate van bevlogenheid van medewerkers en leidinggevenden in de …

INnetCAMPUS

INnetCAMPUS is een gezamenlijk project van Fundación ONCE (Spanje), Universidad de Granada (Spanje), Universidade de Lisboa (Portugal) en AP Hogeschool (België). Verspreid over drie weken verblijven 45 leerlingen met een beperking uit Portugal, Spanje en België vijf dagen op een