Wim Stinkens

Wim Stinkens (°1958) is als lector, onderzoeker en opleidingshoofd (banaba autismespectrumstoornissen) verbonden aan het departement Gezondheid en Welzijn van Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. In 1981 studeerde hij af als bachelor in de orthopedagogie. Hij behaalt het diploma master Special Educational Needs aan de Fontys University of Applied Sciences, Tilburg (2010) en rondde het postgraduaat ‘Social Profit en Public Management’ af aan de UGent (2017). Hij is betrokken bij Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) binnen de volgende thema’s:

  • ondersteuningsnoden van normaal en hoogbegaafde met een autismespectrumstoornis;
  • de invloed van eerstelijns leidinggevenden op de bevlogenheid van hulpverleners in de orthopedagogische sector;
  • de invloed van het organisatieklimaat op de werkbaarheid en kwaliteit van hulpverlening binnen het nieuwe zorgkader.
Contact: wim.stinkens@ap.be Email