Pieter Cools


Pieter Cools is socioloog en docent aan Master Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen. Hij schreef een doctoraat over sociale innovatie in de strijd tegen armoede in Vlaanderen en Engeland. Daarna deed hij  onderzoek over impactmeting in het sociaal werk, publieke participatie, de politieke rol van armoedeverenigingen en diversiteit in het jeugdwerk. Daarnaast is hij erg geïnteresseerd in stadsontwikkeling, sociale rechtvaardigheidstheorie en onderzoek naar dak- en thuisloosheid.

Momenteel werkt hij via het project Impactevaluatie Sociale Werkpraktijken samen met onderzoekers van Kenniscentrum ISOS.

Contact: pieter.cools@uantwerpen.be Email