Mieke Defieuw

Mieke Defieuw (°1960) is sinds 1998 als lector verbonden aan de opleiding Bachelor Orthopedagogie van de Plantijn Hogeschool te Antwerpen, nu AP Hogeschool Antwerpen. In 1978 behaalde zij haar licentiaatsdiploma (master) in de psychologische en pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de KULeuven.  Ze werkte als opvoedster én als orthopedagoge in diverse contexten: binnen de residentiële jeugdhulp, in thuisbegeleiding vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond. Ze volgde van 2002 tot 2004 ook een postgraduaat ‘Internationaal en intercultureel management’ bij CIMIC Mechelen.

Als lector is ze vooral actief in volgende domeinen: jeugdhulp, armoede, migratie en diversiteit.
Sinds 2006 maakt ze deel uit van het Steunpunt Diversiteit en Inclusie binnen de Bachelor Orthopedagogie. Ze begeleidt ook stages en is verantwoordelijk voor de optie Intercultureel Werk in het derde opleidingsjaar van de Bacheloropleiding.

Contact: mieke.defieuw@ap.be Email