Marjan Halsberghe

Marjan Halsberghe (°1983) studeerde in 2006 af als lerares lager onderwijs aan de toenmalige Hogeschool Antwerpen. Voor haar bachelorproef ‘Meisjes en het Recht op Onderwijs’ trok zij 3 maanden naar Arusha, Tanzania. Na enkele jaren leservaring in het Antwerpse basisonderwijs (GOK leerkracht en klasleraar International School) en secundair onderwijs (o.a. Anderstalige Nieuwkomers, semi-analfabeten) start ze in 2009 de studie ‘Opleidings- en Onderwijswetenschappen’ en behaalt in 2012 met onderscheiding haar masterdiploma. Als onderzoeker bouwt zij daarbij een eerste ervaring op tijdens het schrijven van haar masterproef, waarbij ze de meningen en ervaringen van ouders van zittenblijvers in het basisonderwijs in kaart bracht.


Sinds 2012 werkt ze als onderzoeker en projectmedewerker aan de AP Hogeschool Antwerpen in de opleiding Orthopedagogie. Zo verrichtte ze o.a. onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking en jongeren in residentiële voorzieningen. Verder begeleidde ze groepjes studenten orthopedagogie bij hun bachelorproef en was ze gedurende 4 jaar medewerker van het Steunpunt Diversiteit en Inclusie. Momenteel is ze kernmedewerker van het Kenniscentrum Isos en projectverantwoordelijke van Buurt als Leergemeenschap (Community-Based Learning), waarbij verbinding en samenwerking wordt gezocht met werkveldorganisaties uit de buurt.

Contact: marjan.halsberghe@ap.be Email