Maite Mallentjer

Maite Mallentjer (°1974) is sinds 2007 als lector verbonden aan de opleiding bachelor in de orthopedagogie van de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. In 1997 behaalde zij haar Master diploma psychologie aan de Universiteit Gent. Tussen 1997 en 1999 was zij werkzaam als psycholoog in een algemeen ziekenhuis op de afdeling geriatrie. Daarnaast gaf ze les binnen het middelbaar beroepsonderwijs, thuis- en bejaardenzorg. In 1999 werd zij afdelingspsycholoog van de afdeling ouderenpsychiatrie en gaf zij mee vorm aan een structureel veranderingstraject. In 2001 ging zij aan het werk in de bijzondere jeugdzorg als dagcentrumwerker, waarna zij koos voor de opleiding orthopedagogie.
Maite is vooral thuis in levenslooppsychologie en werkte de optie ouderen in de samenleving uit in nauwe samenwerking met het werkveld. Zij bekwaamde zich in supervisie en coaching.
Contact: maite.mallentjer@ap.be Email