Linde Deglein

Linde Deglein (°1987) is klinisch psycholoog en systeemtherapeute van opleiding en beroep. Sedert 2017 is ze hiernaast verbonden aan de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie binnen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Als lector doceert ze de vakken Methoden van Praktijkonderzoek, Sociaal-Communicatieve Vaardigheden en Klinische Psychologie. Tevens begeleidt ze studenten gedurende hun stageperiode. Haar onderzoeksinteresses liggen binnen volgende domeinen: cultuursensitieve zorg, stigma, forensische psychiatrie en verslaving.

Contact: linde.deglein@ap.be Email