Laurence de Mûelenaere


Laurence de Mûelenaere (masters in de sociologie en management en beleid van de gezondheidszorg – KULeuven) deed in het verleden onderzoek naar gelijke kansen in het HBO5-onderwijs, kwaliteit van arbeid in de social-profitsector, de federale ombudsfunctie van woonzorgcentra in Vlaanderen en de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg voor etnisch-culturele minderheden in Vlaamse grootsteden. Met betrekking tot de arbeidskwaliteit in de Vlaamse social profit werkte ze een aantal acties uit in samenwerking met de sociale partners en het betrokken werkveld.
Momenteel werkt ze mee aan het project Ondersteuners Ondersteunen (O²).

Contact: laurence.demuelenaere@ap.be Email