Hilde Maelstaf

Hilde Maelstaf is sociologe en sinds 1995 werkzaam als lector in de opleiding sociaal werk aan de AP Hogeschool, voorheen Artesis-hogeschool. Eerst deeltijds en na 2000 voltijds. Na werkzaamheden als wetenschappelijk medewerker aan de RUG, projectmedewerker bij 2 sociaal-culturele voorzieningen en kabinetsattaché bij een minister van de Vlaamse Gemeenschap begon in 1986 een  loopbaan in een Europees agentschap gericht op de ondersteuning lokale (rurale en stedelijke) ontwikkeling in de lidstaten (en de toenmalige Oost-Europese landen voor toetreding). Tot 2000 werd dit gecombineerd met de taak als lector aan de hogeschool en docent in de opleiding orthopedagogie aan het Stedelijk Instituut voor volwassenenonderwijs en een korte aanstelling aan de Avans hogeschool in Nederland.

Nu is ze aan de opleiding sociaal werk van AP  verantwoordelijk voor de sociologie-vakken en begeleiding van leeronderzoeken. Daarnaast heeft ze een beperkte opdracht aan de opleiding verpleegkunde. Sinds 2005 ruilde ze een aantal lesgevende taken in voor onderzoeksopdrachten. Een grote interesse gaat uit naar vormen van participatief onderzoek en de gerichtheid op kwetsbare mensen en de verbetering van hun levensvoorwaarden. Sindsdien deed en doet ze onderzoek naar aspecten van huisvesting voor kwetsbare bewoners, levensvoorwaarden van en mogelijkheden voor ouderen (waaronder oudere gedetineerden), jeugdwerk , vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Ze publiceerde over allochtoon jeugdwerk, actieonderzoek, vrijetijdsbesteding van bepaalde groepen kwetsbare jongeren, oudere gedetineerden, intergenerationele solidariteit, alternatieve woonvormen en renovatie voor kansarme groepen.

Via een samenwerkingsakkoord met de stad Antwerpen (belang diaspora Marokkaanse gemeenschap) is 2011 de start van een samenwerking bij de ontwikkeling van een bacheloropleiding sociologie aan de Universiteit Mohammed I in Oujda (Marokko) en later aan de oprichting van een nieuwe professionele bacheloropleiding “Gestion et médiation sociale” aan dezelfde universiteit.

Contact: hilde.maelstaf@ap.be Email