Hans Grymonprez

Hans Grymonprez (°1969) is maatschappelijk assistent, Master of Science in Social Work and Social Welfare studies en Doctor in het Social Werk (UGent).
Zijn onderzoeksterrein behelst het brede domein van het sociaal werk, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke dienstverlening, de eerstelijnshulpverlening en hun relatie met verzorgingsbureaucratische ontwikkelingen. Een tweede onderzoeksterrein is de vraag naar politisering in het sociaal werk. Politisering wijst op het zoeken naar collectieve antwoorden op ge-individualiseerde problemen.

Hans is lid van de kernredactie van het Cahier Integrale Jeugdhulp en co-hoofdredacteur van het Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid (Politeia).

In de opleiding Bachelor in het sociaal werk doceert hij Inleiding in het sociaal werk, Theorie van het Sociaal Werk en Capita Selecta in de generieke leerlijn. In de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk werkt hij in samenwerking met Antwerpse actoren en studenten aan vindplaatsgerichte projecten. Daarnaast is hij vrijwillig post-doctoraal medewerker aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent). Eerder werkte hij in het Algemeen Welzijnswerk te Gent en Uit de Marge vzw.

Contact: hans.grymonprez@ap.be Email