Greet Demesmaeker


Diploma’s: Bachelor Orthopedagogie (1987), Master Special Educational Needs (2014).

Na 21 jaar als hulpverlener in het sociaal-agogisch werkveld (zowel in de sector voor personen met een handicap, als in de jeugdhulpverlening en als coördinator van een dagcentrum, gericht naar de ondersteuning van personen met een niet-aangeboren hersenletsel) werkt zij sinds 2008 als lector binnen de opleiding Bachelor Orthopedagogie aan de AP Hogeschool te Antwerpen. Zij doceert en coördineert de optie Community Care, coördineert de afstudeerprojecten en is actief lid van beleidsondersteunende initiatieven. Tevens geeft zij workshops over netwerkontwikkeling en gemeenschapsvorming.
In het academiejaar 2017-2018 werkte zij als onderzoeker mee aan het onderzoek naar de impact van de veranderde regelgeving en maatschappelijke tendensen op de rol, functie en verwachtingen van het werkveld ten aanzien van de hulpverlener in het sociaal-agogisch werkveld.
Van 2018 tot 2020 werkt zij aan het onderzoek: ‘het exploreren van verwachtingen, noden en motivaties van personen uit het netwerk die een secundaire rol opnemen en het faciliteren tot veerkrachtige netwerken bij thuiswonende volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen’.

Contact: greet.demesmaeker@ap.be Email