Dries Claessens

Dries Claessens (°1977) studeerde maatschappelijk werk en sociologie. Sinds 2004 werkt hij als lector Sociaal Werk aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Hij doceert er uiteenlopende mens- en maatschappijwetenschappelijke vakken zoals ‘methodiek’, ‘politiek en sociaal beleid’ en ‘historische & actuele perspectieven voor sociale werkers’.

Eerder verrichtte hij PWO-onderzoek naar activeringspraktijken in Vlaamse OCMW’s en naar de situatie van oudere gedetineerden binnen en buiten het gevangeniswezen. Hij is auteur van ‘Een geschiedenis van sociaal werk’ (EPO, 2017).

Contact: dries.claessens@ap.be Email