Deborah Davits

Deborah Davits (°1980) studeerde in 2004 af als Master in de Pedagogische Wetenschappen optie Orthopedagogiek (VUB). Ze werkte in de sociale sector, voor het CLB en als zelfstandige in een multidisciplinaire groepspraktijk. Deborah schoolde zich bij in psychodiagnostiek (Lessius Hogeschool), ze voltooide de opleiding opleiding “Experiëntieel Integratief Psychotherapeut voor kinderen, jongeren en hun context” (Focus on Emotion) en deed een jaaropleiding tot TRE-provider; een lichaamsgerichte methode om met spanning, stress en trauma om te gaan (BIP).

Vanaf 2017 werkt Deborah als docent aan de Artesis Plantijnhogeschool en geeft ze les aan de studenten van de Bachelor Orthopedagogie. Sinds 2018 is ze verbonden als onderzoeker aan het lopend multidisciplinair onderzoeksproject O2. O2 doet onderzoek naar de rol van de ondersteuners binnen de ondersteuningsteams verbonden aan scholen (vroegere GON en ION). De onderzoeksgroep tracht vanuit de praktijk tools te ontwikkelen om de Ondersteuners te Ondersteunen (O2) en hen zo meer zuurstof te geven (O2).

Contact: deborah.davits@ap.be Email