Britt Dehertogh

Britt Dehertogh

Britt Dehertogh (°1978) is als onderzoekscoördinator en lector verbonden aan de bacheloropleiding Sociaal Werk (AP Hogeschool Antwerpen). Zij is trekker en kernlid van het kenniscentrum iSOS, een interdisciplinair kenniscentrum van het departement Gezondheid en Welzijn. Als coördinator draagt ze het promotorschap over verschillende beleidsgerichte opdrachtonderzoeken en is ze betrokken bij meerdere multidisciplinaire Projectmatig Wetenschappelijke Onderzoeken (PWO). Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar jeugd- en onderwijsonderzoek, de flankering van onderwijs door sociaal werk en participatieve onderzoeksmethodes. Samen met het team werkt ze aan een versterking van sociaal werk praktijken via onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

In de opleiding staat ze in voor beleidsondersteuning op vlak van kwaliteitszorg en curriculumopbouw, voor de leerlijn rond onderzoek en voor eindwerkbegeleiding en juryvoorzitterschap.
In het verleden werkte ze als assistent onderzoeksmethodes aan de Universiteit Antwerpen, waar ze meeschreef aan een reeks over statistiek en kwalitatief onderzoek mee doceerde. Ze heeft ervaring met grote kwantitatieve dataverzamelingen, alsook met kwalitatieve verhalende methoden met diverse doelgroepen. Ze is o.m. lid van de Adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk van de Vlaamse overheid en van het onderzoeksplatform sociaal werk in Antwerpen (platform UA-KdG-AP).

Contact: britt.dehertogh@ap.be Email