Beno Schraepen

Beno Schraepen (°1970) is sinds 1999 werkzaam als docent in de opleiding bachelor orthopedagogie aan de AP Hogeschool te Antwerpen. Na het afronden van de “Master in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, richting Orthopedagogiek en –agogiek” in 1994, werd nog het postgraduaat “Ontwikkelingssamenwerking,” behaald aan de Universiteit Gent. Als coördinator van Kompas Vrije tijd bouwde hij tussen 1996 en 1999, een ondersteunende dienst voor inclusieve vrije tijd uit, gericht op volwassenen met beperkingen. Dit werd gecombineerd met werkzaamheden voor de Federatie diensten begeleid wonen. In de periode 2000 en 2005 werd het lesgeven aan de hogeschool gecombineerd met een functie als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs. Vanaf 2006 wordt de sprong gemaakt naar onderzoek als projectleider van het onderzoek “Inclusief onderwijs en draagkracht”. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen mondt dit uit in de oprichting van IncEna, het studiecentrum voor Inclusie en Enablement. IncEna ondersteunt inclusieve processen binnen de domeinen onderwijs, wonen en zorg, vrije tijd en tewerkstelling door op maat vorming, coaching, training of begeleiding aan te bieden aan professionelen, leidinggevenden en bestuurders. Participatie aan internationale projecten en netwerken en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek staan garant staan voor kwaliteitsvolle kennisontwikkeling.

Contact: beno.schraepen@ap.be Email