Anki Van Heden

Anki Van Heden (°1957) is als lector en onderzoeker verbonden aan de bacheloropleiding Orthopedagogie (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen). Zij doceert er onderzoeksvaardigheden, pedagogiek, leidinggeven en coachen en begeleidt de laatstejaars met hun bachelor proef. Ze is betrokken op Projectmatig Wetenschappelijke Onderzoeken (PWO) binnen thematieken die de nexus orthopedagogische opleiding en werkveld kunnen bevruchten:

  • ondersteuningsnoden van volwassen personen met ASS en een normale begaafdheid;
  • de invloed van eerstelijns leidinggevenden op de bevlogenheid van hulpverleners in de orthopedagogische sector;
  • een Europees project dat participatief met jongeren is gevoerd rondom kinderrechteneducatie;
  • de werkbaarheid inclusief kwaliteit van zorg van de functie van hulpverlener in deze sector binnen het nieuw zorgkader;
  • multidisciplinair project rondom de relatie professionals en vrijwilligers binnen gezondheid en welzijn.

Haar expertise ligt voornamelijk binnen kwalitatief onderzoek. Een lange praktijkervaring in de orthopedagogische hulpverleningssector en onderwijservaring schragen haar onderzoekscompetenties.

Contact: anki.vanheden@ap.be Email