ART4DEM

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent stevige uitdagingen. Continue reading ART4DEM

Net-Flex

Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van zorg stelt dat bij de ondersteuning van volwassenen met een beperking meer moet worden ingezet op het werken met netwerken. De overheid verwacht dat naast mantelzorg, professionele Continue reading Net-Flex

Connecting the Context

Het Vlaamse beleid inzake jeugdhulp en wetenschappelijk onderzoek m.b.t leefklimaat binnen de residentiële jeugdhulp onderstrepen het belang van contextgericht werken en participatie van ouders en jongeren. Leefgroepbegeleiders geven aan contextgericht werken (soms) invulling vanuit de leefgroep, maar ervaren dat als Continue reading Connecting the Context

Doof Talent

Het ESF-project heeft als doel een vernieuwende dienstverlening voor dove werkzoekende en werknemers te ontwikkelen om hun toegang tot de arbeidsmarkt en de doorstroom binnen die arbeidsmarkt te verbeteren. Het kenniscentrum iSOS van AP Hogeschool Antwerpen stelt in onderaanneming de uitwerking Continue reading Doof Talent

A Way Home

De opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie zijn partner in het Europese project A Way Home, dat zich inzet voor een betere transitie van jongeren van een vorm van jeugdzorg (residentiële of niet-residentiële voorziening of pleegzorg) naar de samenleving. In het Continue reading A Way Home